אמנות פלסטית


אמנות פלסטית

לאתר המגמה בימי הסגר


תכנית הלימודים במגמה שמה דגש על העשרה תרבותית וקהילתית שתגבש זהות לבית הספר ותייצר סביבה לימודית נעימה ומעשירה, מתוך הכרה בחשיבותה של האמנות, כתחנת ממסר לתכנים הומאניים, הומניטריים ופלורליסטים.

האמנות ונגזרותיה - כמרחב מאפשר לחירות מחשבתית ויצירתית ושפועם בהם דופק רגיש לסביבה ולסובבים בה.

תחום האמנות היווה מאז ומעולם אפיק חשוב ומרכזי לביטוי האנושי. לאורך שנות ההיסטוריה השתקפה הנפש האנושית, על מורכבויותיה ורבדיה ביצירות האמנות.

 

האמנות כדרך לגיטימית לביטוי רגשי, פסיכולוגי ולייצוג מסרים ביקורתיים, פוליטיים וחברתיים.

מקום שיש בו נוכחות חזקה של יצירה אמנותית - הינו שוקק, חושב, אנושי, רב-תרבותי, לא אלים ופרוגרסיבי.

בתוך כך המגמה לאמנות מבקשת להעצים אצל תלמידיה את לקיחת האחריות, חוסן להתמודדות עם מטלות מאתגרות, את שיתוף הפעולה עם הסביבה ואת יכולת ההקשבה והרגישות.

האמנות כמדיום שמעודד אכפתיות ומעורבות.

במובן האינדיבידואלי - האמנות היא כלי לפיתוח הביטחון העצמי - והכרה בערך עצמך. היצירה כגשר לחוויה של הצלחה, סיפוק וגאווה במעשה ידיך. 

 

בעולם משתנה, מהיר, דינאמי ותחרותי - יש בכוחה של האמנות לתרום לפיתוח החשיבה המקורית, לגמישות, ליצירתיות - ולחשיבה ביקורתית.

 

חיים בסביבה חינוכית, שמעצימה אמנות - הם חיים בסביבה אסתטית, נעימה יותר, מגרה, המטפחים אצל התלמידים ערכים של רגישות ומודעות למרחב. 

 

מטרות כלליות

- היכרות עם עולם האמנות ועם תפיסות פלורליסטיות של דעות ויצירה

- פיתוח כישורי חשיבה, עשייה אמנותית, קריאת יצירות אמנות וחשיבה ביקורתית

- עולם האמנות - כעולם תוכן ורגש

- היכרות עם ההיסטוריה של האמנות - המקומית והבינלאומית - גם כגשר ליצירה של תרבות וחשיבה אינטלקטואלית. 

 

חטיבה צעירה:

א-ג: יצירה אינטואיטיבית, חווייתית. הקניית כלים בסיסיים וטכניקות מפתח - עבודה בחומרים שונים כיחידים וכקבוצה. 

 

חטיבת ביניים:

ד-ה: מיקוד העשייה ביחסים של האמנות הפלסטית עם תחומי ביטוי אחרים. עבודה במגוון חומרים ובקבוצות העשייה.

בחינה של תחומים פלסטיים כמו: קרמיקה ואובניים, בובנאות, פיסול רדי מייד וכד’ 

 

לימודי מגמה:

ו-ט: לימודי אמנות פלסטית על גווניה ומדיומיה, רישום, ציור, פיסול, צילום, וידאו, אנימציה, הדפס, מיצב ומיצג.

ביקור בתערוכות וניתוח יצירות - גיבוש שפה אמנותית ייחודית וליווי לפרוייקט הגמר.

 

השנתיים הראשונות במגמה - הן בגדר של התנסות מחד - והעמקה מאידך. השנתיים האחרונות: בחירה במדיום לכדי גיבוש שפה אישית ויצירה אותנטית - הן ברמה המדיומלית - חומרית - והן ברמות התוכן והרגש.