מחול


מחול

במחול, משמש הגוף בו זמנית "כלי הנגינה" ו"הנגן", ושניהם זקוקים לתרגול אין סופי כדי לשכלל את ביצועיהם.
המגמה בביה"ס רואה במחול את שפתם המשותפת של הגוף והנפש וכפועל יוצא היא יוצרת הזדמנויות להתפתחות וליצירה, לגילוי העצמי והאחר, ולגילוי עולמות המחול והגוף. כל זאת באמצעות למידה, צפייה ומציאת הקשרים שקיימים בין המחול לבין עולמם של הילדים.
במסגרת מסלול חינוכי מתמשך של 9 שנים, מאפשרת מגמת המחול לתלמידים היכרות הדרגתית עם אמנות המחול על כל רבדיה.

בכתות א'-ג' כל כתת האם לומדת שעור "מחול לכל", אשר חושף את כלל התלמידים לתחום הדעת, עם דגש על כללי הדיסיפלינה, שכלול ההקשבה לגוף ופיתוח הקואורדינציה. העבודה מתמקדת בהיבט היצירתי של התנועה ומזמינה את הדמיון ואת הגוף להפליג למחוזות רחוקים.

מכתה ד', מורכבת המגמה מתלמידים אשר בחרו להגביר את מקצוע המחול.  בשלב זה הם לומדים את בסיסי הטכניקה של המחול המודרני, לצד שעורי יצירה הממשיכים את היסודות שלמדו בתחילת דרכם במגמה.

בכתה ה' עולים התלמידים עוד שלב בדרגת הקושי והם מתחילים ללמוד גם בלט קלאסי. ההתמקדות בחשיבותה של הטכניקה מתחדדת בשלב זה והדרישה הגופנית נעשית מורכבת ומגוונת משעור לשעור.

התלמידים בכתות ו'-ט' לומדות 10 שעות שבועיות, מה שמחייב את צוות הוראה, למיקוד, הידוק וחידוד המטרות בכל שעור ושעור. כפועל יוצא, כל שעור מבקש לחדש, להתפתח ולצעוד קדימה.

יחד עם זאת, מכיוון שמגמת המחול עבורנו היא זירה שמזמנת חשיפה לעולם המחול על כל פניו, לצד המקצועות המעשיים אותם לומדים התלמידים (קלאסי, מודרני, קומפוזיציה וכתב תנועה), ישנו דגש גם על למידה חווייתית באמצעות פרויקטים ייחודיים אשר מזמינים את התלמידים לשאול שאלות, לחקור ולהתבונן בעיניים חושבות וביקורתיות על אמנות המחול.
לצד כל אלה, ישנה שאיפה מתמדת לפיתוח מיומנויות חברתיות ולקיום דו שיח פורה באמצעות שפת המחול.